06 18934750 info@make-en-mend.nl

Stichting Make & Mend Leusden staat voor het verbinden van mensen uit verschillende werelden.
Samen vervaardigen wij unieke textielproducten in ons eigen atelier.

Wij maken producten

met een  hoge sociale betrokkenheid


Wij zijn een non-profit organisatie met een sociale missie waarbij we de deelnemers en de vrijwilligers een veilige en inspirerende werkplek willen bieden. Onze missie is om een selfsupporting atelier te zijn waar (unieke) producten gemaakt worden met een hoge sociale betrokkenheid. We willen deelnemers de gelegenheid  bieden om werkervaring op te doen en zo door te kunnen stromen naar een volwaardig arbeidzaam leven. Hierin willen wij graag samenwerken met maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijven.

Het atelier
Elke deelnemer is vrij om op eigen niveau te werken. Samen zoeken we naar nieuwe mogelijkheden om de creativiteit te vergroten en te ontwikkelen.

Het verhaal

Make & Mend vindt zijn oorsprong in 2016 als particulier maatschappelijk initiatief en is opgezet als atelier voor vluchtelingen, met of zonder status. In het atelier wordt met textiel gewerkt ten behoeve van het kleermakersvak of puur voor hobby doeleinden en wordt volledig gerund door vrijwilligers.

In 2018 wordt de Stichting Make & Mend Leusden opgericht met als deelnemers de doelgroep “de nieuwe Nederlander”, de statushouder die in Leusden een woning heeft toegewezen gekregen.

De doelstelling is om middels het werken met textiel, in de ruimste zin, de integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen, de Nederlandse taal  te beheersen en de zelfredzaamheid te vergroten. Daarnaast biedt de stichting aan vrijwilligers de mogelijkheid om hun sociale betrokkenheid te tonen en hun kwaliteiten door te geven.

Op deze manier ontstaat een unieke band  die doorloopt buiten het atelier, waarbij een vrijwilliger als gids dienst kan doen om een deelnemer  wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Dit met wederzijds respect voor elkaar en elkaars cultuur.

 

Het team
achter Make & mend


Het Stichtingsbestuur van Make & Mend Leusden bestaat uit drie leden;

Voorzitter: Reina Bruinsma
Secretaris: Willy van Dijk – Roest
Penningmeester: Vacature

Naast het bestuur bestaat het team uit een groep enthousiaste vrijwilligers.
Bestuur en vrijwilligers zijn onbezoldigd.