06 18934750 info@make-en-mend.nl

Steun

Met steun van derden kan Stichting Make & Mend Leusden voort blijven bestaan.

De werelden van Make & Mend draaien dankzij:

                         

              

Donatie

Draagt u Stichting Make & Mend Leusden een warm hart toe dan zijn uw donaties van harte welkom. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL17TRIO0379271478 t.n.v. Stichting Make & Mend Leusden.

De Stichting werkt toe naar een ANBI registratie.

Neem contact op

Openingstijden

Maandag:
9.30 – 11.30 uur
Woensdag:
9.30 – 11.30 uur
Donderdag: 
13.30 – 15.30 uur

1e vrijdag van elke maand:
9.30 – 11.30 uur